Welcome to

Renshaw Wang group

1.

Research paper "Electrical control grain dimensionality with multilevel magnetic anisotropy (2024) is accepted by ACS nano. [Link to paper]

2.

Research peper "Programmable ferroelectricity in Hf0.5Zr0.5O2 enabled by oxygen defect engineering" (2024) is accepted by Nano Letters 24, 4, 1231-1237 (2024). [Link to paper]

1. Nature Electronics 5, 233-240 (2022). [Open Access Link]

Van der Waals integration of high-κ perovskite oxides and two-dimensional semiconductors.

Allen Jian Yang#, Kun Han, Ke Huang, Chen Ye, Wen Wen, Ruixue Zhu, Rui Zhu, Jun Xu, Ting Yu, Peng Gao, Qihua Xiong, and X. Renshaw Wang# # Corresponding author Open access [https://doi.org/10.1038/s41928-022-00753-7] News & Views in Nature Electronics [Link]

2. Science 349, 716-719 (2015). [Link to paper]

Imaging and control of ferromagnetism in LaMnO3/SrTiO3 heterostructures

X. Renshaw Wang#,*, C. J. Li*, W. Lü, T. R. Paudel, D. P. Leusink, M. Hoek, N. Poccia, A. Vailionis, T. Venkatesan#, J. Coey, E. Tsymbal, Ariando, H. Hilgenkamp # Corresponding author * Equal contribution Author's version on arXiv [https://arxiv.org/abs/1409.0520]

3. ACS nano accepted (2024). [Link to paper]

Electrical control grain dimensionality with multilevel magnetic anisotropy

Shengyao Li*, Sabpreet Bhatti*, Siew Lang Teo, Ming lin, Xinyue Pan, Zherui Yang, Peng Song, Wanghao Tian, Xinyu He, Jianwei Chai, Xian Jun Loh, Qiang Zhu, Seidikkurippu Nellainayagam Piramanayagam#, X. Renshaw Wang# # Corresponding author * Equal contribution Author's version on arXiv [https://]

4. Nano Letters 24, 4, 1231-1237 (2024). [Link to paper]

Programmable ferroelectricity in Hf0.5Zr0.5O2 enabled by oxygen defect engineering

Minghao Shao*, Houfang Liu*,#, Ri He*, Xiaomei Li*, Liang Wu, Ji Ma, Chen Ye, Xiangchen Hu, Ruiting Zhao, Zhicheng Zhong, Yi Yu, Caihua Wan, Yi Yang, Ce-Wen Nan, Xuedong Bai#, Tian-Ling Ren#, X. Renshaw Wang# # Corresponding author * Equal contribution Author's version on arXiv [https://arxiv.org/abs/2106.10837]

5. Advanced Materials 35, 2302620 (2023). [Link to paper]

Multifunctional magnetic oxide-MoS2 heterostructures on silicon

Allen Jian Yang#,*, Liang Wu*, Yanran Liu, Xinyu Zhang, Kun Han, Ying Huang, Shengyao Li, Xian Jun Loh, Qiang Zhu, Rui Su, Ce-Wen Nan#, X. Renshaw Wang# # Corresponding author * Equal contribution Research article in Advanced Materials "Rising Stars" series Author's version on arXiv [ https://doi.org/10.48550/arXiv.2310.07783]

6. ACS nano 17, 11, 9748–9762 (2023). [Link to paper]

Two-dimensional layered materials meet perovskite oxides: A combination for high-performance electronic devices.

Allen Jian Yang#, Suxi Wang, Jianwei Xu, Xian Jun Loh, Qiang Zhu, and X. Renshaw Wang# # Corresponding author Author's version on arXiv [http://arxiv.org/abs/2305.15418]

7. Applied Physics Reviews 9, 021404 (2022). [Link to paper], [promoted as Editor's Pick]

Nano-engineering the evolution of skyrmion crystal in synthetic antiferromagnets.

Mangyuan Ma*, Ke Huang*, Yong Li, Sihua Li, Qiyuan Feng, Calvin Ching Ian Ang, Tianli Jin, Yalin Lu, Qingyou Lu, Wen Siang Lew#, Fusheng Ma#, and X. Renshaw Wang# # Corresponding author * Equal contribution promoted as an Editor's Pick Author's version on arXiv [https://arxiv.org/abs/2111.14357]

8. ACS nano 16, 8, 11876–11883 (2022). [selected as Front Cover],[Link to paper],[Link to front cover]

Layer-dependent interlayer antiferromagnetic spin reorientation in air-stable semiconductor CrSBr.

Chen Ye*, Cong Wang*, Qiong Wu*, Sheng Liu, Jiayuan Zhou, Guopeng Wang, Aljoscha Söll, Zdenek Sofer, Ming Yue, Xue Liu#, Mingliang Tian, Qihua Xiong#, Wei Ji#, and X. Renshaw Wang# # Corresponding author * Equal contribution Author's version on arXiv [ https://doi.org/10.48550/arXiv.2205.09077]

9. Nano Letters 22, 1366 (2022). [Link to paper]

Nonreciprocal transport in a bilayer of MnBi2Te4 and Pt

Chen Ye*, Xiangnan Xie*, Wenxing Lv*, Ke Huang, Allen Jian Yang, Sicong Jiang, Xue Liu, Dapeng Zhu, Xuepeng Qiu, Mingyu Tong, Tong Zhou, Chuang-Han Hsu, Guoqing Chang, Hsin Lin, Peisen Li, Kesong Yang, Zhenyu Wang#, Tian Jiang, X. Renshaw Wang# # Corresponding author * Equal contribution Author's version on arXiv [https://arxiv.org/abs/2202.05398]

10. Science Advances 5, eaaw7286 (2019). [Open Access Link]

Erasable and recreatable two-dimensional electron gas at the heterointerface of SrTiO3 and a water-dissolvable overlayer

Kun Han*, Kaige Hu*, Xiao Li, Ke Huang, Zhen Huang, Shengwei Zeng, Dongchen Qi, Chen Ye, Jian Yang, Huan Xu, Ariando Ariando, Jiabao Yi, Weiming Lü#, Shishen Yan, X. Renshaw Wang# # Corresponding author * Equal contribution

See full publication list in the following 4 links

140x140

WANG XIAO, RENSHAW
王骁

Associate Professor
Nanyang Technological University

Email: renshaw AT ntu.edu.sg.

More about our Team


Email:

renshaw AT ntu.edu.sg

Address:

School of Physical and Mathematical Science & School of Electrical and Electronic Engineering
Nanyang Technological University
21 Nanyang Link, Singapore 637371.